Compra en valencià

LA TRIPLE GARANTIA DE COMPRAR EN VALENCIÀ

Una llengua no perdura per militància sinó per utilitat.

Comprar en valencià no ha de ser només una cosa només de valencianoparlants. És evident que la situació més comuna és la comunió lingüística (dos persones parlant una mateixa llengua) però ja no és infreqüent (almenys en determinats segments de població) que una persona parle una llengua (valencià) i altra persona puga parlar una altra (castellà normalment) i el fet comunicatiu es prodrueixca.

La consecució del fet comunicatiu és el gran eix de qualsevol acte comunicatiu. La comprensió de la idea que es vol transmetre no requereix una comunitat lingüística sinó una competència lingüística passiva (entendre) que a la Comunitat Valenciana és amplament compartida després de 40 anys d'ensenyament del valencià.

És freqüent, per tant, que una persona entenga perfectament el valencià sense llançar-se a parlar-lo per pura economia de la comunicació (temps que tardes en transmetre una idea). Gent que sap llegir i entendre valencià però que la part activa de la comunicació la troba més complicada i per diverses raons (algunes són culpa dels propis parlants del valencià com la ultracorrecció) no volen o no poden parlar-lo.

Tota esta argumentació és important perquè el consum en valencià pot ser avantatjós per a qualsevol persona parle la llengua que parle. Evidentment el centre de les campanyes de promoció de l'ús social de la llengua és la parla: dir "bon dia" i que et contesten "bon dia" però en l'activitat comercial hi ha molts altres aspectes com ara l'etiquetatge, la publicitat o la comunicació escrita (la carta o el cartell) de l'establiment. A més, hem d'afegir l'aparició de la digitalització que aporta, com vorem, nous aspectes de marqueting i seguretat de les transaccions on el valencià pot aportar valor.

Garantia de proximitat

La garantia de proximitat en una compra online és un segell de confiança perquè la distància entre entitat venedora i part compradora es salvable. Sense entrar en el consum de km 0 (que envidement recomanem) la idea de tindre l'establiment de venda a menys de 2 hores de cotxe (mitjana llevant extrems de la CV) hauria de permetre una major garantia de retorn, de reclamació i de negociació. Evidentment una botiga online pot usar qualsevol altra llengua i pot ser segura però si està valencià la garantia és doble perquè (ara) poques empreses prenen eixa decisió. I les empreses que ho fan és per alguna raó normalment relacionada amb el compromís social que inclou la qualitat del producte. No tinc dades però tampoc dubtes.

El compromís amb arrels lingüístiques normalment inclou una reflexió respecte de l'arrelament social al context. Per tant, un indicador de la responsabilitat social de qualsevol projecte empresarial és la responsabilitat lingüística. Si està en valencià segur que està prop i segur que es pren molt en serio la relació amb el client. I també la qualitat. Convindria fer un estudi sobre el tema. Tindre la pàgina web en valencià/català és un gran indicador de proximitat en l'espai i en el context.

Garantia de comunicació.

El fet d'incloure el valencià/català en l'idioma web o la comunicació empresarial (digital o analògica) indica una forta vocació de tindre comunicació efectiva amb el client. Si la carta d'un restaurant està en valencià segur que també està en castellà com a fet inevitable. Per tant, este esforç de vocació comunicativa és un bon indicador de compromís de qualitat del producte i de relació amb el client. En àmbits digitals la relació amb el client és encara més important perquè no hi ha contacte humà. Per tant, una atenció en llengua pròpia és una garantia de voler establir un contacte real (més enllà de la virtualitat) amb el client. Dins de la garantia de comunicació caldria incloure un tema important com és la garantia de posicionament en recerques. En la primera onada d'Internet les dues llengües més grans d'occident (anglés i castellà) han copat pràcticament totes les entrades significatives de metadades. Per tant, la única manera d'innovar en marques i d'aconseguir bona presència en buscadors és usar el valencià perquè no està tan "saturat". Pots fer la prova de buscar un establiment que tinga el nom en valencià i un altre castellà i podràs comprovar que el de valencià (a pesar de les dificultats informàtiques de l'accentuació que Google encara no ha gestionat) té millor posicionament en les recerques. Estar en la primera pàgina de Google és certament important per a un negoci. Si trobes una paraula valenciana que no siga comuna al castellà és molt més fàcil aplegar a la primera pàgina de Google. Per tant, és un avantatge competitiu poder usar paraules que assenyalen proximitat, comunicació i que permeten un millor posicionament.

Garantia normativa

Si està en valencià/català segur que està afectat per la normativa europea i espanyola de consum. Esta garantia pot semblar poc rellevant però ho és i molt. És certament dificultós exercir els teus drets de consum en un món digital on l'empresa que oferix els seus serveis pot estar en qualsevol lloc del món i esquivar la normativa europea.

Si la pàgina està en valencià pots tindre la certesa del compliment de la normativa europea i la teua capacitat de demanar el full de reclamacions.

També cal tindre en compte que si la pàgina està en valencià també tenim algunes altres certeses normatives. Si el call-center atén en valencià/català tenim la certesa que la persona que ens atén està protegida per la normativa laboral espanyola. No tinc cap problema en que la gent hispanoparlant guanye diners però no tinc la certesa de quines són les seues circumstàncies laborals o que entenga el llenguatge tècnic compartit de les factures de llum o mòbil per exemple.

Per tant, la compra en valencià és una compra responsable des de diversos punts de vista. I la compra en valencià com anar a classe en valencià només exigeix la comprensió i el respecte mutu. Segur que qualsevol castellanoparlant respectuós es troba còmode en una botiga respectuosa amb el valencià. Al revés també és la situació més freqüent però sempre tens el risc de trobar una persona irrespestuosa amb la teua naturalitat lingüística.

Comprar en valencià és de gent responsable

La responsabilitat lingüística és el compromís de qualsevol projecte empresarial amb el seu entorn social i cultural. Intentar entendre i parlar amb la teua comunitat en la seua llengua pròpia ajuda a fer més i millors negocis, més i millors consums de bens i serveis.

Comprar en valencià és una compra intel·ligent

Si detectes responsabilitat lingüística en un acte de consum tens més probabilitat que la relació siga satisfactòria en garanties, reclamacions, comunicació i qualitat. Per això, la compra en valencià és una compra intel·ligent.

DRETS LINGÚÍSTICS EN L'ETIQUETATGE, PUBLICITAT I ATENCIÓ EN VALENCIÀ

  • Normativa d’informació al consumidor en llengua pròpia.


  • Publicitat en llengua pròpia: beneficis i estratègies d’èxit.

QUINES EMPRESES OFERIXEN COMPRA ON-LINE EN VALENCIÀ

ALIMENTACIÓ

ENERGIA

TELECOMUNICACIONS

REGALS I DETALLS

MODA